Aafconsultant.ge - ვებგვერდით სარგებლობის სახელმძღვანელო


კითხვა: ვის ეკუთვნის ვებგვერდი aafconsultant.ge?


პასუხი: ეს ვებგვერდი „ააფ-ინფო კონსულტანტი: კითხვა-პასუხი“, https://aafconsultant.ge/ წარმოადგენს შპს „ააფ-მენეჯმენტის“ საკუთრებას (ს/კოდი 211390074), რომელიც არის ყოველთვიური ჟურნალის „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ გამომცემელი კომპანია 2000 წლის იანვრიდან.


კითხვა: რამდენწლიანი პროფესიული გამოცდილება აქვს ვებგვერდის მმართველ კომპანიას?

პასუხი: შპს „ააფ-მენეჯმენტი“ რეგისტრირებულია და პროფესიული საქმიანობა დაიწყო 1999 წლის სექტემბერში. მისი 100%-იანი დამფუძნებელი პარტნიორია შპს აუდიტური კონცერნი „ცოდნისა“, რომელიც აუდიტორულ საქმიანობას ეწევა 1997 წლიდან.


კითხვა: ვინ არის ჟურნალის და ვებგვერდის მთავარი რედაქტორი?

პასუხი: ყოველთვიური ჟურნალის „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ და „ააფ-ინფო კონსულტანტი: კითხვა-პასუხის“ ვებგვერდის მთავარი რედაქტორია გიორგი ცერცვაძე, შპს აუდიტური კონცერნი „ცოდნისა“-ს გენერალური დირექტორი, სერტიფიცირებული აუდიტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.


კითხვა: რა არის ამ ვებგვერდის დანიშნულება?

პასუხი: საგადასახადო და საბუღალტრო სახის შეკითხვების და მათზე გაცემული პასუხების ელექტრონული ბაზის შექმნა საძიებო სისტემით, ასევე ახალი კითხვების მიღების ორგანიზება.


კითხვა: როდიდან ფუნქციონირებს ვებგვერდი და რა ფორმით?

პასუხი: ვებგვერდი ფუნქციონირებს 2022 წლის 1 თებერვლიდან. მის ყველა მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, დაუსვას კითხვა შპს „ააფ-მენეჯმენტს“ და მიიღოს მასზე წერილობითი პასუხი, დასმული შეკითხვის განხილვის შემდეგ.


კითხვა: როგორ გამოვაგზავნოთ შეკითხვა?

პასუხი: შესაძლებელია რამდენიმე გზა: ან უნდა მოიწეროთ შეკითხვა ჟურნალის რედაქციის სახელზე, ელ. ფოსტა info@aaf.ge, ან ისარგებლოთ ვებგვერდზე ფანჯრით „კითხვის გაგზავნა“. გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია კითხვის დასმა ტელეფონითაც, 239-33-50.


კითხვა: ვინ ამზადებს პასუხებს შეკითხვებზე?

პასუხი: პასუხების გაცემა ხდება ჟურნალის „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ სახელით, ხოლო მომხმარებელთა შეკითხვებს განიხილავს და პასუხებს ამზადებს ამ მიზნით სპეციალურად შექმნილი „კითხვა-პასუხის“ საბჭო.


კითხვა: ვინ არიან „კითხვა-პასუხის“ საბჭოს წევრები?

პასუხი: შპს აუდიტური კონცერნი „ცოდნისა“-ს და შპს „ააფ ინტეგრითის“ თანამშრომლები: გიორგი ცერცვაძე, ფრიდონ ალშიბაია, ნიკოლოზ ედიბერიძე, ლევან ასანიძე, ბექა დოღონაძე, ზვიად გიორხელიძე, ნათია უჩანეიშვილი და გვანცა ჯანჯალაშვილი;შპს „ადვოკატთა და აუდიტორთა კორპორაციის“ დირექტორი, იურისტი გიორგი ბოჭორიშვილი.


კითხვა: შესაძლებელია თუ არა კითხვა დავსვათ ზეპირსიტყვიერად და დასმულ კითხვაზე ასევე ზეპირი პასუხი მივიღოთ?

პასუხი: ეს შესაძლებელია მხოლოდ დამატებითი ფასიანი სერვისის პირობებით. დამაზუსტებელი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით შპს „ააფ-მენეჯმენტის“ მენეჯერებს.


კითხვა: რა თემაზეა შესაძლებელი შეკითხვების დასმა?

პასუხი: საგადასახადო, საბუღალტრო, აუდიტის საკითხებზე, ასევე სამეწარმეო სამართალზე.


კითხვა: რამდენ ხანში გაეცემა დასმულ შეკითხვას წერილობითი პასუხი?

პასუხი: კითხვების უმეტესობას პასუხი გაეცემა, როგორც წესი, 4-7 კალენდარული კვირის განმავლობაში. თუმცა, რთული კითხვის შემთხვევაში, შესაძლებელია მის განხილვას და პასუხის მომზადებას მეტი დრო დასჭირდეს.


კითხვა: როგორ მოვიქცეთ, თუ დასმულ შეკითხვაზე პასუხი ძალიან გვეჩქარება?

პასუხი: ასეთ შემთხვევებში, ან უნდა მიმართოთ თქვენს საგადასახადო კონსულტანტს, ან ისარგებლოთ  ჩვენი ფასიანი მომსახურებით დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე.


კითხვა: დასმული კითხვების ავტორთა ვინაობა და გაცემული პასუხები ქვეყნდება ჟურნალში?

პასუხი: ყველა ნაპასუხები კითხვა ქვეყნდება ყოველთვიურ ჟურნალში „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“, თუმცა კითხვის ავტორთა და იმ პირთა იდენტიფიცირება, რომლებსაც დასმული კითხვები შეეხება, ჟურნალის ფურცლებზე არ ხდება.


კითხვა: როგორ გავხდეთ ვებგვერდის მომხმარებელი და რა არის გადასახდელი საფასური?

პასუხი: ამისათვის ისარგებლეთ გამოწერის ინსტრუქციით, რომელიც განთავსებულია ამავე ვებგვერდზე, მენიუ „გამოწერა“. საფასური ძვირი არ არის.


კითხვა: რა ვადით შეიძლება გავხდეთ ვებგვერდის მომხმარებელი?

პასუხი: მინიმალური დასაშვები ვადაა 12 თვე. ამასთან, საფასურის გადახდის თვალსაზრისით, არასრული თვე ითვლება სრულ თვედ.


კითხვა: ვებგვერდზე რეგისტრაციის შემდეგ, როდიდან გაგვიაქტიურდება პაროლი?

პასუხი: პაროლი გაგიაქტიურდებათ საფასურის გადახდიდან 1-2 დღეში.


კითხვა: არარეგისტრირებულ მომხმარებლებს, შეუძლიათ თუ არა ისარგებლონ ამ ვებგვერდით?

პასუხი: არარეგისტრირებულ მომხმარებლებს (ასევე, ახლად დარეგისტრებულ მომხმარებელს - პაროლის გააქტიურებამდე) ამ ვებგვერდის მეშვეობით შეუძლიათ ნახონ მხოლოდ დასმული კითხვები, პასუხების გარეშე. გამონაკლისია მხოლოდ 01.02-16.02.2022 პერიოდი, როდესაც ჟურნალი ღიაა ყველა მომხმარებლისთვის, რაც კეთდება სარეკლამო მიზნით.


კითხვა: როგორ მოვძებნოთ სასურველი კითხვა?

პასუხი: კითხვის მოძებნა შეგიძლიათ დროითი პერიოდის ან შინაარსში შემავალი ტექსტის მიხედვით, ან კითხვებზე მინიჭებული იდენტიფიკატორების მეშვეობით. ძიების ეფექტიანობის ასამაღლებლად, თითოეულ კითხვას მინიჭებული აქვს როგორც საგადასახადო იდენტიფიკატორები (მაქსიმუმ 3 თითოეული კითხვისთვის), ასევე თემატური იდენტიფიკატორები (მაქსიმუმ 3 თითოეული კითხვისთვის).


კითხვა: რომელ რიცხვში ქვეყნდება გასული თვის კითხვებზე გაცემული პასუხები?

პასუხი: როგორც წესი, ეს ხდება თვის 16-19 რიცხვებში.


კითხვა: მოიცავს თუ არა „კითხვა-პასუხის“ სრული ბაზა წინა წლების (2022 წლამდე) კითხვა-პასუხს?

პასუხი: „ააფ-ინფო კონსულტანტი: კითხვა-პასუხის“ ბაზა სრულად მოიცავს 2019 - 2022 წლებს. 

კითხვა: რას მოიცავს განყოფილება „საინტერესო კითხვები“?

პასუხი: ეს განყოფილება მოიცავს რამდენიმე შეკითხვას, რომელიც „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ რედაქციის თვალსაზრისით ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოგზავნილი კითხვებიდან არის ყველაზე საინტერესო/აქტუალური ან რთული. ამასთან, „საინტერესო კითხვებზე“ პასუხების ნახვა შეუძლიათ არარეგისტრირებულ მომხმარებლებსაც.


კითხვა: შეიძლება თუ არა გამოვაგზავნოთ ჩვენი მოსაზრებები ან/და რჩევები ვებგვერდის გასაუმჯობესებლად?

პასუხი: დიახ, მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე info@aafconsultant.ge, გავეცნობით ყურადღებით.