ძებნის შედეგად ნაპოვნია 138 შედეგი

ინდმეწარმეს, რომელიც სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, შეუძლია ისარგებლოს საგადასახადო შეღავათით და მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირისთვის გადახდილი გასამრჯელო გაათავისუფლოს საშემოსავლო გადასახადისაგან (როგორც ხელფასი)? სოფლის მეურნეობაში სამუშაო საათები არ არის ზუსტად გაწერილი და ამიტომ მომსახურების ხელშეკრულებები ფორმდება.

2022/12
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
სოფლის მეურნეობა
შრომითი
პასუხის ნახვა

საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირება ხდება წესისამებრ. შესაბამისად, იმ პირების გრაფაში, რომლებსაც სავალდებულო საპენსიო შენატანის განხორციელება ეკუთვნით, მითითებული გვაქვს შეღავათი, რომ საშემოსავლოს გამოთვლა სწორად ხდებოდეს. თუმცა, ამის პარალელურად, არ გვაქვს წარდგენილი საპენსიო სააგენტოში დეკლარაციები და არც საპენსიო დაზღვევის შენატანების თანხა გვაქვს გადარიცხული. გთხოვთ, მოგვწეროთ, რა რისკების მატარებელია ამგვარი სიტუაცია კომპანიისთვის?

2022/12
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
შრომითი
ჯარიმები/პირგასამტეხლო
პასუხის ნახვა

ჩვენს შპს-ს (სასტუმროს) აქვს ასეთი გასარკვევი საკითხი. როდესაც ჩვენი სასტუმრო ფუნქციონირებდა, იჯარით გვქონდა აღებული სხვა სასტუმროს შენობაც. 2019 წლის ნოემბრამდე იჯარით აღებული შენობა ინდმეწარმის საკუთრებაში იყო, რომელიც გვიწერდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებს. 2019 წლის ნოემბრიდან შეიცვალა მესაკუთრე და გახდა სხვა, არამეწარმე ფიზიკური პირი. იჯარის თანხა საკმაოდ დიდი იყო და ახალ მესაკუთრეს უწევდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირება, თუმცა არ დარეგისტრირდა ან შეგნებულად, ან არ ჰქონდა ინფორმაცია. ახალ მესაკუთრესთან საიჯარო მომსახურება გაგრძელდა 2020 წლის 1 აპრილამდე (იანვარ-მარტი). საიჯარო ვალდებულება უნდა ყოფილიყო მინიმუმ 110000 დოლარი, თუმცა ჩვენს შპს-ს გადახდილი ჰქონდა დაახლოებით 20000 დოლარი (გადავიხადე 2020 წელში, რაც დაბეგრილია საშემოსავლო გადასახადით, რადგან არამეწარმე ფიზიკურ პირს გადავუხადეთ), რის გამოც მოგვიანებით ახალმა მესაკუთრემ გვიჩივლა. 2021 წლის დეკემბერში მოხდა შეთანხმება, რომ ჩვენი შპს მას გადაუხდიდა 85000 დოლარს (არსებობს სასამართლო განჩინება). სანამ თანხას ჩავურიცხავდით, ამ ფიზიკურ პირს მოვთხოვეთ, რომ დარეგისტრირებულიყო ინდმეწარმედ და დღგ-ის გადამხდელად. რამდენიმე კითხვა გვაქვს დაბეგვრასთან დაკავშირებით: 1) 2021 წლის დეკემბერში თანხა გადავრიცხეთ მას შემდეგ, რაც ინდმეწარმედ დარეგისტრირდა და აღარ დავბეგრეთ საშემოსავლო გადასახადით. ხომ სწორად მოვიქეცით? 2) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირება ძველი თარიღით შესაძლებელია? აღნიშნული პირი დღგ-ის გადამხდელად დარეგისტრირდა 2021 წლის დეკემბერში და 2019-2020 წლებით საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერას შეძლებს? 3) რა პერიოდით უნდა მოვითხოვოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები და რა თანხაზე? პროგრამულად საიჯარო ვალდებულების დარიცხვა არ ხდებოდა, მხოლოდ იმას ვარიცხავდით, რასაც ვიხდიდით. განჩინებით შეთანხმებული 85000 დოლარიც მოგვიანებით ვაღიარეთ ვალდებულებად. ამ შემთხვევაშიც ის თანხა დავარიცხეთ, რაც გადავიხადეთ ლარებში. თითოეული თვის ბოლო რიცხვის კურსით მოვითხოვოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა?

2022/11
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
იჯარა
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

დეველოპერულმა სამშენებლო კომპანიამ დაიტოვა ორი ბინა ძირითად საშუალებად. ეს კომპანია წარმოადგენს ჩინეთის შვილობილ კომპანიას, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში. კომპანიის დირექტორი არის არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც იღებს ბინადრობის უფლებას და რჩება ერთი წელი საქართველოში. აგრეთვე პერიოდულად ჩამოვლენ კომპანიის დამფუძნებლები და იცხოვრებენ კომპანიის ბალანსზე არსებულ ბინაში (ამ მიზნით დავიტოვეთ ძირითად საშუალებად). ამ შემთხვევაში, რა გადასახადებით დაიბეგრება კომპანია?

2022/11
დღგ
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
იჯარა
შრომითი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ერთ-ერთ კომპანიაზე შევიტანეთ სარჩელი დავალიანებასთან დაკავშირებით, რის გამოც კერძო აღმასრულებელს (ფიზიკურ პირს) გადავურიცხეთ სააღსრულებო მოსაკრებელი. კერძო აღმასრულებლისთვის თანხის ჩარიცხვა თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან?

2022/11
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

შპს-ის დირექტორმა (არ აქვს მეწარმე ფიზიკური პირის სტატუსი) შეიძინა მსუბუქი ავტომანქანა თავისი პირადი ხარჯით და სურს ამ შპს-სთან გააფორმოს ამ მსუბუქი ავტომანქანის იჯარის ხელშეკრულება. 1) როგორ განვსაზღვროთ ავტომანქანის იჯარა – საბაზრო ფასიდან გამომდინარე, ავტომანქანის მოდელისა და ასაკის მიხედვით? 2) ავტომანქანის იჯარის გარდა, შპს-ს ექნება საწვავის ხარჯვა. ეს, ოდომეტრის ჩვენებით და მანქანის ტექნიკური მახასიათებლის მიხედვით გონივრულ ფარგლებში, დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით? 3) ეს ავტომანქანა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დირექტორის პირადი მიზნებისთვისაც. დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით?

2022/11
საშემოსავლო გადასახადი
იჯარა
საწვავი
შეფასება და აუდიტი
პასუხის ნახვა