ძებნის შედეგად ნაპოვნია 154 შედეგი

შპს-ს აქვს ელექტრო ავტომანქანა (ელექტრომობილი), რომელსაც იყენებს დირექტორი. პირადი მოხმარების შემთხვევების გამო, გვინდა, რომ დავბეგროთ საშემოსავლო გადასახადით. ელექტროენერგიას რას მოიხმარს პირადი მიზნით გამოყენებისას, ვერ გავმიჯნავთ. რა გადასახადის განაკვეთით უნდა დავბეგროთ ამ ავტომანქანის პირადი მიზნით გამოყენება?

2023/02
დღგ
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
შრომითი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

სამედიცინო ცენტრი X, რომელიც პოლიკლინიკაა თავისი შინაარსით, ხოლო სამართლებრივად არის შპს, მონაწილეობას იღებს ჩვენი კომპანიის მიერ გამოცხადებულ საქველმოქმედო-სამეცნიერო პროექტში. კომპანია, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, დაავადების ცნობადობის გაზრდის მიზნით აცხადებს კონკურსს, რომ კლინიკებმა იმონაწილეონ, გარკვეულ პაციენტებს ჩაუტარონ ანალიზი უფასოდ, რისთვისაც გადაეცემათ ამ ანალიზისთვის საჭირო აპარატი და სახარჯი მასალა პაციენტთა იმ რაოდენობისათვის, რომელსაც განაცხადში დააფიქსირებენ. შემდეგ იდება მიწოდების ხელშეკრულება+დონაციის ხელშეკრულება. ეს უკანასკნელი არეგულირებს ამ აპარატის გადაცემას კლინიკისთვის, რომელიც რჩება მის საკუთრებაში, როცა კონტრაქტის ვალდებულებები დასრულდება. აქვს თუ არა ამ კლინიკას (შპს-ს) უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ ტიპის პროექტში, უფასოდ ჩაუტაროს ანალიზი ამ პაციენტებს (მგონი იბეგრება, რადგან პაციენტი სარგებელს იღებს) და შემდეგ დაიტოვოს ეს აპარატი და ჩვეულებრივად კომერციული აქტივობა გააგრძელოს?

2023/01
მოგების გადასახადი
ბარტერი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

წარმოვადგენთ დაბეგვრის „ესტონურ მოდელზე“ მყოფ საწარმოს. ჩავატარეთ საახალწლო კორპორაციული საღამო. დავბეგროთ დღგ-ით, ასევე საშემოსავლოთი და ვაჩვენებთ დირექტორზე განაცემად?

2023/01
დღგ
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
შრომითი
წარმომადგენლობითი ხარჯები
პასუხის ნახვა

შესაძლებელია თუ არა, რომ თანამშრომელზე გავცეთ სამი თვის ხელფასის ავანსი, წინასწარ მომდევნო სამი თვის (ერთჯერადად)? სესხად ხომ არ ჩაგვეთვლება?

2023/01
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
სესხები, პროცენტები
შრომითი
პასუხის ნახვა

ჩვენი კომპანია (შპს, რომელიც დაფუძნებულია საქართველოში) ჩრდილოეთ მაკედონიაში დარეგისტრებული ფილიალის მეშვეობით ახორციელებდა იქ სამუშაოებს. 2022 წლის მანძილზე ჩვენმა შპს-მ ამ ფილიალიდან რამდენჯერმე მიიღო თანხები (გადმოირიცხა ჩრდილოეთ მაკედონიაში არსებული ფილიალის საბანკო ანგარიშიდან და ჩაირიცხა საქართველოში სათავო კომპანიის საბანკო ანგარიშზე). ეს თანხები არ დაბრუნდება ფილიალში და არც შპს-ს ჰქონია გადარიცხული ფილიალში რაიმე, რომ თანხის უკან დაბრუნება იყოს. შინაარსობრივად, მოგება გამოდის. გთხოვთ მოგვწეროთ, შპს-ის სათავო ოფისის აღრიცხვიანობის მიზნებისათვის, რა გატარებები შეიძლება გავუკეთოთ ამ მიღებულ თანხებს კონკრეტულად: დებეტში „ფული“, კრედიტში – რა?

2022/12
მოგების გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
პასუხის ნახვა

ინდმეწარმემ, ფიქსირებული გადასახადის სტატუსის მქონე პირმა, ჩვენს კომპანიას გაუწია მომსახურება – ავტომტვირთავის რემონტი. გაწეული მომსახურების საფასური, რომელიც გადავიხადეთ, დავბეგრეთ მოგების გადასახადით. სწორად მოვიქეცით?

2022/12
მოგების გადასახადი
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა